ഒരു വിജ്രിംബിച്ച കഥയിലേക്ക് പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് അവസരം …

0
1140

150 പുതുമുഖതാരങ്ങളെ അണിനിരത്തി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സംവിധായകൻ ശ്രീജിത്ത് തടിക്കാടൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വിജ്രിംബിച്ച കഥയിലേക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ വിളിക്കുക +919526809057. ഒപ്പം നിങ്ങളുടെ 3 ഫോട്ടോയും വാട്ട്സ് ആപ്പ് ചെയ്യുക. മറക്കല്ലേ 11 ആണ് അവസാന തീയതി

LEAVE A REPLY